Fakta om föreningen

Adress: Sommarösundvägen 335, 65930 Södra Vallgrund
Rymmer: 240 personer
Medlemsantal 2017: 128 pers.
Övrigt: Mötesutrymme/klubbrum, servering, kök med diskmaskin, scen, omklädningsrum, porslin, kylrum.

Lokalen kan hyras för möten, födelsedagsfester, bröllop, examensfester m.m.
Kontakta ordförande för ytterligare information.

Ordförande: Susanna Sund
Telefon: 040-770 9951
E-post: sanna.sund69(a)gmail.com

 


Medlemsavgifter och hyror för år 2019

På årsmötet 24.2.2019 beslöts att medlemsavgifter och hyror för 2019 skall vara enligt följande

Medlemsavgifterna är
6 € för personer 15 år och uppåt
4 € för personer upp till 14 år


Hyra för lokalen (sal och serveringsrum)         
        Medlemmar: 250,- Icke medlemmar: 350,-
        (Tillgång till lokalen fre-sö. I hyran ingår städning före, kylrum och samt kostnad för                tömning av brännbart avfall)


Hyra för serveringsrummet                              
        Medlemmar: 100,-  Icke medlemmar: 150,-   
        (I hyran ingår städning före samt kostnad för tömning av brännbart avfall)

Hyra för hela lokalen 1 dygn
        Medlemmar: 150,-  Icke medlemmar: 200,- 
        (I hyran ingår städning före samt kostnad för tömning av brännbart avfall)  


Hyra för kylrummet                                         
        30 euro per dygn

Möteshyra (max 3h)                                        
        I serveringsrummet 40 euro
        I salen 80 euro
        (I hyran ingår städning före samt kostnad för tömning av brännbart avfall)  

        I samband med att lokalen hyrs för möten kan kaffeservering ordnas för 3 euro per              person.

Hyra för bröllop                            
        Medlemmar: 350,- Icke medlemmar: 450,-
        (vid bröllop får man tillgång till lokalen to-sö. I hyran ingår kylrum, städning före                     samt kostnad för tömning av brännbart avfall)

 

OBS! för att få hyra till medlemspris krävs minst två års medlemsskap, d.v.s. nuvarande och föregående verksamhetsperiod.

UF-lokalen är väl utrustad, det finns t.ex. videokanon med skärm både i serveringsrummet och salen som kan användas vid möten, filmvisning osv. 
I lokalen förvaras byaservisen, som bybor kan låna gratis, för icke bybor kostar det 84€ .