Stöd UF Havsbandets verksamhet genom att betala medlemsavgift till konto nr: FI5056703920008291.
7 € (personer 15 år och uppåt)
5 € (personer under 15 år)