Styrelse
Styrelsen för 2024 består av följande personer

Susanna Sund - ordförande
Annelie Sten - vice ordförande
Ann-Louise Paulin - sekreterare
Mariella Gull - kassör

Styrelsemedlemmar: Malin Hietanen, Sara Lund, Annamari Håkans, Olga Ström, Liam Brokvist och Jesper Hägglund

Suppleanter: Linda Nyholm, Monika Nissander, Johannes Berg, och Marléne Ström