Styrelse
Styrelsen för 2019 består av följande personer

* Susanna Sund - ordförande
* Annelie Sten - vice ordförande
* Ann-Louise Paulin - sekreterare
* Ann Anderson - vice sekreterare
* Mariella Gull - kassör
* Monika Nissander - vice kassör

Styrelsemedlemmar:
* Emma Glasberg
* Marléne Ström
* Sanna Ström

Suppleanter:
* Annamari Håkans
* Sara Gull
* Johannes Berg